Styrelsen

Styrelsen

Ordförande Eva Lindström Ahl
Telefon 0768-685773
E-mail ahlarna@hotmail.com
Sekreterare Tina Engström
Telefon 070-6515863
Kassör Christian Ahl
Telefon 070-6698367
E-mail ahlarna@hotmail.com