Styrelsen

Styrelsen

Ordförande Anders Antin
Telefon 0730-230692
E-mail u_larsson@hotmail.se
Sekreterare Tina Engström
Telefon 070-6515863
Kassör Christian Ahl
Telefon 070-6698367
E-mail ahlarna@hotmail.com