Raser och uppfödare

Raspresentation och Uppfödare

detta är en kort presentation ur Nordisk Kaninstandard av respektive ras. För utförligare beskrivning, var god se "Nordisk Kaninstandard".

Alaska

Svarta kaniner har varit kända sedan 1700-talet men inte förrän 1907 talades det som en ras. Tysken Max Fischer ställde då ut svarta kaniner med bestämd vikt och typ och fick dem upptagna i tysk standard under namnet Alaska. Till norden kom rasen 1920. Idealvikt: 3,01 - 3,7 kg

Uppfödare:

 

Angora

Såväl England som Frankrike vill göra anspråk på Angorakaninens uppkomst. Rasen infördes av engelska sjömän till Bordeaux i Sydfrankrike 1723. Utvecklingen och förädlingen av rasen har genomförts i England.
Idealvikt: 3,51 kg eller högre.

Uppfödare:

Belgisk hare

Rasen härstammar från Belgien och rasens uppkomst anses fastställd 1875. Djuren kom snart till England där de omnämndes i litteraturen 1896 av Wilkins. I Tyskland visades rasen första gången 1900.
Idealvikt: 3,01 - 4,0 kg

Belgisk jätte

Belgisk jätte härstammar från Flandern i Belgien med staden Gernt som födelsestad. Rasen är känd sedan 1825. Den vita varianten är framavlad i Tyskland och känd sedan 1912.
Idealvikt: 7,01 kg eller högre

Uppfödare:

Viltgrå
Anders Antin 0730-230692
Vit rödögd, svart, järngrå, viltgrå, blå
Annika Calamyr www.facebook.com/giganterna/
Vit rödögd, viltgrå
Tina Engström www.facebook.com/Tinaskaniner/

 

Dvärgvädur

Dvärgväduren kommer från Holland. Upphovsmannen Adrian de Cock fick den upptagen i Holändsk standard 1964. I Nordisk standard upptogs den 1972.
Idealvikt: 1,41 - 1,9 kg

Uppfödare:

Viltgul och viltgul manteltecknad
Anne-Lisbeth Andersson 073-3686200
www.kaninungar.nu
Havana, och Manteltecknat
Pernilla Majed 0733-003009
www.saharahskaniner.se
Blå och vit rödögd
Madelein Persson 0733-256261
madjooskaniner.weebly.com
Viltgrå samt manteltecknat, Viltgul samt manteltecknat, Havana samt manteltecknat och Zobelsiames blå.
Marita Munther-Sörensson 070-6239482.
@Foujitas kaninuppfödning på instagram
Egern/blå/havana/svart i otter och tan
Emma Lindekvist 073-5213305
FB: solsidans kaniner
Viltgrå och viltgrå mantel
Amelie Munther 073-3277448
Instagram: @midnattssolensdvargvadurar FB: midnattssolens dvärgvädurar
Dvärgvädur white havana
Josefin Olsson Josefin-olsson@live.com

Engelsk scheck

Rasen härstammar från England och ställdes ut första gången 1891. Engelsk scheck är den äldsta scheckkaninrasen och schecktecknade kaniner är kända sedan mitten av 1600-talet.
Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Uppfödare:

 

 

Fransk vädur

Väduren är känd sedan 1600 - 1700-talet. Hängöronen har sannolikt kommit fram genom en eller flera mutationer. Rasen har troligen uppstått i Frankrike. Den första egentliga beskrivningen av Fransk vädur finns i ett franskt bokverk från 1845, Le Jardin de Plantes av M Boitard. Första gången Fransk vädur var utställd var 1863. Vid denna utställning i Boulogneskogen i Paris var 19 av 42 kaniner vädurar.
Idealvikt: 5,51 kg eller högre

Uppfödare:

Blå, Marburger Egern, Isabella, Beige, Havana, Svart.
Samtliga färger med och utan mantelteckning
Anne Fredriksson 073 897 46 66
www.koholmakaniner.se
Madagaskar mantlad och beige
Amelie Munther 073-3277448
Instagram: @midnattssolensdvargvadurar FB: midnattssolens dvärgvädurar

 

Hermelin

Rasen härstammar från England där den ställdes ut i Hull 1884. En engelskman vid namn Maynell i Darlingtson är rasens upphovsman. Polish var namnet i England och rasen var då vit. Den blev sedan Dvärgharen. I slutet av 1800-talet importerades Polisch till Tyskland. Där arbetade man vidare med att utveckla rasen mot den typ vi har på Hermelinen idag. De färgade och tecknade varianterna avlades fram i Holland och godkändes 1940.
Idealvikt: 0,81 - 1,3 kg

Uppfödare:

Viltgrå
Ulla Larsson 0767-150395
Viltgrå, järngrå
Eva och Chrisian Ahl 0768-685773
Madagaskar och japantecknad
Louise Pritzlow 0733-325611, 040-487200
Järn och viltgrå
Amelie Munther 073-3277448
Instagram: @midnattssolensdvargvadurar FB: midnattssolens dvärgvädurar

 

Holländsk kanin

Holländartecknade kaniner finns på holländska målningar från 1500-talet. England är dock landet som fått äran av att ha avlat fram dem, under mitten av 1800-talet, efter fasta regler för teckningen. Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Uppfödare:

Madagaskar och japantecknad
Louise Pritzlow 0733-325611, 040-487200
Blå + svart
Pernilla Majed 0733-003009
www.saharahskaniner.se

Japaner

Rasen härstammar från Frankrike, där den visades första gången på en utställning i Paris 1889. I Danmark togs rasen upp i standarden 1921. Till Sverige kom den troligen i slutet av 1920- talet.
Idealvikt: 3,01 - 4,5 kg

Uppfödare:

Lejonhuvad kanin

Lejonhuvad kanin kommer ursprungligen från Belgien. Den är troligen framkorsad mellan miniatyr Swiss Fox och Belgian dwarf, troligen ingår också The Jersey Woolie. I England godkändes den 2002. Lotta Nilsson och Andreas Eklund var de första som importerade rasen till Sverige. Rasen blev godkänd i Nordisk Kaninstandard 2003
Idealvikt: 1,31 - 1,7 kg

Uppfödare:

Lilla havanna

Enfärgat bruna kaniner med rubinröd glans i ögonen, anses vara av holländskt ursprung, där de är kända sedan 1898. Fransmännen menar att rasen är fransk, medan schweiziska uppfödare har äran av att ha spritt rasen i Europa sedan 1906.
Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Uppfödare:

 

Lilla silver

Silverkaniner har varit kända i flera hundra år. Så tidigt som 1631
beskriver engelskmannen Markham den. Silverkaninen är förmodligen världens äldsta kaninras. Tyskarna menar att den stammar från Burma och Siam. En del påstår att silverkaniner fanns redan långt för Kristus.
Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

 

 

Lilla tysk vädur

Rasen anses härstamma från Tyskland där den togs upp i standarden 1968. I Holland togs den upp 1976. Tysk vädur har framkommit genom korsning mellan Fransk vädur och Dvärgvädur. Idealvikt: 3,01 - 307 kg

Uppfödare:

Viltgrå
Madelein Persson 073-3256261
Järngrå / viltgrå
Josefin Olsson Josefin-olsson@live.com
Järngrå, viltgrå + viltgrå/järngrå mantel
Amelie Munther 073-3277448
Instagram: @midnattssolensdvargvadurar FB: midnattssolens dvärgvädurar

 

Lilla vit wiener

Lilla vit wiener härstammar från Danmark. Det var Arne Nielsen, Assens som började avelarbetet med denna ras. Den visades första gången 1990 på landsutställningen i Aars., Danmark. Rasen upptogs i Nordisk kaninstandard 1 mars 1991. Den förekommer i färgerna vit, viltgrå och blå.
Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Liten rex

Idealvikt: 1,7 - 2,1 kg

Uppfödare:

Sanna Snaula Storm och Martin Härle 0730-793783
FB: Härles

New zeeland red

Rasen härstammar från USA närmare, bestämt delstaten Kalifornien. Där erkändes den som ny ras 1910. Den kommer från Schweiz 1920. Troligen kom den till SVrige i början av 1970-talet. Bland de på New Zeeland utstläppta vildkaninerna har man funnit rödgula kaniner och troligen därav namnet
Idealvikt: 4,01 kg eller högre

Uppfödare:

Röd
Amelie Munther 073-3277448
Instagram: @midnattssolensdvargvadurar FB: midnattssolens dvärgvädurar

Perle egern

Perle egern togs fram nästan samtidigt samtidigt på två platser i Tyskland. Det var Karl Hoffmann i Düsseldorf och Heinz Deinger i Augusburg. Rasen visades första gången omkring 1920
Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

 

Rex

Rex härstammar från Frankrike där den avlades fram 1919. Den viades första gången på en utställning i Paris. De två första djuren föddes i en kull från normalhårade djur. De första rexarna var som sina föräldrar viltgrå.
Idealvikt: 2,51 kg eller högre

Uppfödare:

 

Rysk Kanin

Rasen härstammar från England och blev godkänd första gången 1857. Den tillhör våra äldsta raser. Ungefär samtidigt som den kom fram i England lär den ha förekommit i Frankrike. Rasen har haft flera namn: Kinesisk, Egyptisk, Afrikansk, Sibirisk, Himalaya och Windsorkanin. Rysk Kanin har inget med ryssland att göra. Troligen har den kommit till Sverige omkring 1910.
Idealvikt: 2,21 - 3,0 kg

Uppfödare:

 

 

Stora Silver

Silverkaniner har varit kända i flera hundra år. Så tidigt som 1631 beskriver engelskmannen Markham silverkaninen. Det är olika meningar om varifrån stora silverkaninen stammar men mest troligt är att den är framavlad i provinsen Champagne i Frankrike där den är känd sedan 1730
Idealvikt: 4,61 kg eller högre

Uppfödare:

Anders Antin 0730-230692

 

 

Thyringer

Rasen stammar från Tyskland. Den är framavlad av läraren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen och visades första gången i början aav 1890-talet
Idealvikt: 3,01 - 4,0 kg

Uppfödare:

 

Vit lant

Rasen härstammar från Danmark där den första gången visades 1908. Utställningen ar på "Olympiua" i Köpenhamns Tivoli. Upphovsmannen var Candidat mag Julius Øtt. Rasen är framkorsad mellan Beligisk jätte och Dansk kanin som var en lantras. Aviskten var att få fram en vit kanin som kunde användas som produktionsras.
Idealvikt: 3,81 - 4,6 kg

Uppfödare:

 

 

Örestad

 

Uppfödare:

Sanna Snaula Storm och Martin Härle 0730-793783
FB: Härles

 

 

Bilder kommer inom kort!